Główna treść strony.

Udostępnianie materiałów z MEDIATEKI CLZ

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Centrum im. Ludwika Zamenhofa udostępnia nieodpłatnie kopie utworów/obiektów z Mediateki CLZ do projektów kulturalnych, społecznych, edukacyjnych (poza placówkami oświatowymi), jednak zgoda
na udostępnienie każdorazowo rozpatrywana jest indywidualnie przez Dyrektora CLZ i wymaga: złożenia pisemnego podania wraz z uzasadnieniem (poniżej), a w przypadku pozytywnej decyzji – podpisania umowy licencyjnej.

Kopie obiektów dostępnych w Pracowni Multimedialnej Mediateki CLZ wykonywane są nieodpłatnie przez pracowników CLZ, na wniosek użytkownika, na dostarczony przez niego nośnik danych.

CLZ wykonuje kwerendy w zbiorach Mediateki CLZ nieodpłatnie, na prośbę osób indywidualnych, instytucji oraz organizacji pozarządowych. Czas oczekiwania i warunki realizacji zlecenia określane są każdorazowo indywidualnie. Zamówienia na kwerendy można wysyłać listownie na adres CLZ lub mailowo na adres centrum@centrumzamenhofa.pl.

Wszystkie zasady opisane są szczegółówo w Regulaminie Mediateki CLZ - prosimy o zapoznanie się z nim zanim zwrócicie się Państwo o udostępnienie jakichkolwiek materiałów, obiektów z naszych zbiorów.