Główna treść strony.

Białostoczanie mówią

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Mediateka CLZ to największe w regionie archiwum historii mówionej. Na podstawie zebranych tu relacji Świadków Historii przygotowane zostały warsztaty, które pozwalają uczniom poznawać Wielką Historię z perspektywy indywidualnych doświadczeń białostoczan. Relacje świadków historii to wyjątkowe źródło wiedzy; wzruszające wspomnienia dotyczą dzieciństwa, lat wojennych i okupacji, przeplatane są anegdotami oraz opisami wielokulturowego miasta. Do wyboru są dwa tematy:

LINIA CZASU - uczestnicy poznają historię Białegostoku, uzupełniając linię czasu o informacje uzyskane od Świadków Historii. Interaktywne warsztaty dają możliwość analizy źródeł fotograficznych i dźwiękowych, ale też interpretacji materiałów, zderzenia ich z osobistym doświadczeniem uczniów.

ŚLADAMI BIAŁOSTOCZAN - uczestnicy „rekonstruują” centrum miasta z okresu międzywojennego, posługując się planem z 1937 r. Wykorzystując informacje z odsłuchanych nagrań, odtwarzają brakujące budynki, ważne miejsca. Porównują współczesne miasto i to, którego nie ma.

INFORMACJE O ZAJĘCIACH
grupy zorganizowane
czas trwania: 90 minut
opłata: 10 zł od osoby

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty Białostoczanie mówią - uczestnicy zajęć rozmawiają z prowadzącą

  Warsztaty Białostoczanie mówią - uczestnicy zajęć rozmawiają z prowadzącą

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty Białostoczanie mówią - prowadząca pokazuje jak powstaje tęcza

  Warsztaty Białostoczanie mówią - prowadząca pokazuje jak powstaje tęcza

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty Białostoczanie mówią - uczestnicy oglądają stare zdjęcia Białegostoku

  Warsztaty Białostoczanie mówią - uczestnicy oglądają stare zdjęcia Białegostoku

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty Białostoczanie mówią - dziewczyna mocuje zdjęcie na ścianie do Linii Czasu

  Warsztaty Białostoczanie mówią - dziewczyna mocuje zdjęcie na ścianie do Linii Czasu

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty Białostoczanie mówią - uczestnicy oglądają relację świadka historii z Mediateki CLZ

  Warsztaty Białostoczanie mówią - uczestnicy oglądają relację świadka historii z Mediateki CLZ

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty Białostoczanie mówią - stare zdjęcia Białegostoku przymocowane do ściany na Linii Czasu

  Warsztaty Białostoczanie mówią - stare zdjęcia Białegostoku przymocowane do ściany na Linii Czasu

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty Białostoczanie mówią - uczestnicy podczas pracy w grupach

  Warsztaty Białostoczanie mówią - uczestnicy podczas pracy w grupach

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty Białostoczanie mówią - uczestnicy z prowadzącą omawiają przebieg pracy

  Warsztaty Białostoczanie mówią - uczestnicy z prowadzącą omawiają przebieg pracy

 • Powiększ zdjęcie Warsztaty Białostoczanie mówią - praca stworzona przez uczestników

  Warsztaty Białostoczanie mówią - praca stworzona przez uczestników