Główna treść strony.

Białostocka Wieża Babel

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jak wiemy ze Starego Testamentu, budowa Wieży Babel zakończyła się klęską. Ludzie, za swą pychę, zostali ukarani pomieszaniem języków, które trwa do dziś. Ludwik Zamenhof marzył o tym, by przywrócić ludzkości jeden wspólny język. Tak powstało esperanto.

Blisko sto lat temu pewien człowiek też miał marzenie: chciał, by w centrum Białegostoku stanęła ogromna wieża – na wzór biblijnej Wieży Babel, na cześć Ludwika Zamenhofa. Projekt pomnika stworzył wybitny warszawski artysta Abraham Ostrzega. Miał to być potężny monument (7x4 m w podstawie, 12 m wysokości). Wmurowano nawet kamień węgielny pod budowę monumentu, w miejscu, gdzie dziś jest rondo przed Filharmonią Białostocką. I na tym wszystko się skończyło – wspaniały pomnik Zamenhofa i esperanta pozostał niespełnionym marzeniem.

Idea Ludwika Zamenhofa, by język uniwersalny ułatwiał komunikację ludziom na całym świecie, przetrwała. Esperanto jest ciągle popularne na świecie, także w Polsce i w Białymstoku. Dlatego zrealizowaliśmy jej symboliczną reprezentację - zbudowaną z ok 10 tys. klocków LEGO - Wieżę Babel, pomnik, zgodnie z projektem Abrahama Ostrzegi.

W pierwszej części warsztatów uczestnicy dowiedzą się, kim był Ludwik Zamenhof i dlaczego stworzył język esperanto. Następnie obejrzą dwie repliki pomnika Abrahama Ostrzegi pt. "Wieża Babel". Pierwszą wykonaną z gipsu przez artystkę Małgorzatę Niedzielko, a drugą wykonaną z klocków LEGO. Dowiedzą się również, czym jest pomnik i jakie ma cechy. Następnie zdobytą wiedzę wykorzystają twórczo w drugiej części warsztatów, podczas której - pracując w grupach - będą mieli za zadanie wybudowanie własnej wersji pomnika z klocków LEGO, dedykowanego Zamenhofowi.

INFORMACJĘ O ZAJĘCIACH
grupy zorganizowane
czas trwania: 60 min
zapraszamy grupy zorganizowane do 25 osób
zajęcia odbywały się w 2017 r. w ramach obchodów 100. rocznicy śmierci Ludwika Zamenhofa