La ĉefa enhavo de la paĝo.

Jakub Jaroszewicz: Bjalistokaj metiistoj

  • Printi la enhavon de la nuna paĝo
  • Konservu la tekston de la aktuala paĝo al PDF

En Bjalistoko iam arde funkciis metala, teksa kaj ledaj metioj. Granda parto de etaj metiejoj travivis la tempo-elprovon kaj kutime troviĝas en la sama loko, kie estis antaŭ dek kelkaj jaroj. La laborejoj, kaŝitaj funde de la stratetoj, povas esti nerimarkeblaj, sed kiam ni eniras, ili scivoligas per la etoso de la pasinta epoko. Oni povas senti, ke la posedantojn karakterizas ne nur la pasio al la farata laboro, sed ankaŭ mistera ligo kun la loko kaj la ilaro. Ĉiu el ili havas rakontindan historion.

25a de novembro 2022 - 8a de januaro 2023