Główna treść strony.

Karta Aktywnego Seniora

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

1 czerwca 2015 roku wchodzi w życie Uchwała Rady Miasta Białystok w sprawie programu „Karta Aktywnego Seniora” (dalej zwana KAS).

Posiadacze KAS są uprawnieni do zakupu biletów na wystawę stałą i wystawy czasowe w BOK/CLZ z 50-procentową zniżką. Poniżej podajemy ceny dla posiadaczy KAS.

Wystawy:

  • wystawa stała „Białystok młodego Zamenhofa” - 4 PLN od osoby,
  • wystawy czasowe - 2 PLN od osoby.

Osoby posiadające KAS mają prawo do zniżki wynoszącej 50% ceny biletu wstępu na warsztaty edukacyjne, koncerty, spektakle i inne biletowane wydarzenia kulturalne organizowane przez BOK/CLZ, adresowane do osób indywidualnych. 

UWAGA! Prawo do zniżki nie dotyczy wymienionych biletowanych wydarzeń kulturalnych BOK/CLZ, jeżeli adresowane są wyłącznie do grup zorganizowanych. 50-procentowa zniżka dla posiadaczy KAS przysługuje również na inne wydarzenia kulturalne w BOK/CLZ, z wyjątkiem tych, które na mocy osobnego zarządzenia Dyrektora BOK zostaną wyłączone z systemu ulg określonych w KAS.

Dokumentem uprawniającym do ulg jest Karta Aktywnego Seniora. Każdy posiadacz jest zobowiązany do okazania Karty Aktywnego Seniora razem z dokumentem potwierdzającym tożsamość przy zakupie biletu oraz przy wejściu na salę, w której odbywa się wydarzenie kulturalne.

Zwrot biletów zakupionych przy użyciu KAS jest możliwy jedynie w przypadku zmian w programie lub odwołania wydarzenia kulturalnego.