Główna treść strony.

Mediateka

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Archiwum Historii Mówionej

BOK/CLZ tworzy pierwsze w Białymstoku profesjonalne archiwum historii mówionej.

Odtwarzacz multimedialny i stare zdjęcie

Informacje

Oral history - historia mówiona to nagrywanie, zachowywanie, interpretacja i udostępnianie historycznych informacji, których źródłem sa osobiste przeżycia i opinie świadków wydarzeń. Początki historii mówionej sięgaja XIX wieku, czyli momentu pojawienia się fonografu - pierwszego rejestratora dźwięku. Pierwszych nagran dokonali etnografowie, zajmujący się folklorem indian. Wraz z rozwojem techniki (pojawieniem się magnetofonów), zaczęto realizować projekty na szerszą skalę. Jednym z prekursorskich projektów historii mówionej były nagrania zebrane przez amerykańska organizację WPA (Works Progress Administration) dotyczące m.in. wojny secesyjnej i niewolnictwa.

Multimedialne archiwum historii mówionej miasta i regionu to projekt dotyczący gromadzenia relacji „świadków historii”, który CLZ realizuje od 2010 roku. Jego podstawowe cele to stworzenie podwalin pierwszego w mieście profesjonalnego archiwum historii mówionej oraz ochrona i upowszechnianie dziedzictwa kulturowego, historii miasta i regionu.

Do tej pory udało nam się zrealizować ponad 200 godzin nagrań wideo, zdigitalizować ponad 12000 archiwalnych zdjęć i dokumentów, które są sukcesywnie opracowywane i nieodpłatnie udostępniane. Materiały gromadzone są w różnych ścieżkach tematycznych związanych z historią miasta i regionu, najważniejsze z nich to: najstarsi białostoczanie; tradycje ślubne w różnych wyznaniach;Bojary; ruch esperanto w Białymstoku. Sukcesywnie realizujemy inne projekty nagraniowe związane z historią i wielokulturowym dziedzictwem Białegostoku.

O sile i atrakcyjności Mediateki CLZ świadczy pośrednio docenienie ze strony grantodawców:

  • Fundacja im. Leopolda Kronenberga dofinansowała w 2010 r. projekt Białostoczanie mówią – archiwium historii mówionej miasta i regionu – grant w wysokości 17500 zł;
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Rozwój infrastruktury kultury dofinansowało w 2013 r. projekt Mediateka CLZ – Pracownia Multimedialna, zakup wyposażenia do pracowni – grant w wysokości 31000 zł;
  • Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach programu Patriotyzm Jutra w 2013 r. dofinansowało projekt "Na własne oczy –warsztaty oral history dla młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej" – grant w wysokości 8900 zł;
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach priorytetu Kultura cyfrowa 2016 dofinansowało projekt "e-Mediateka CLZ" - grant w wysokości 159 480 zł.

Prezentowane na stronie filmy są tylko fragmentami relacji świadków historii. Całe nagrania można obejrzeć w Pracowni Multimedialnej - Mediateki CLZ, ul. Warszawska 19, Białystok. Wywiady uzupełnione są fotografiami i dokumentami z domowych archiwów świadków historii.

Cały czas poszukujemy „świadków historii” - osób, które spędziły w Białymstoku ostatnich 60, 70 i więcej lat oraz chciałyby opowiedzieć nam historię swojego życia, opisać ważne wydarzenia tak jak je pamiętają. Jeżeli jesteś taką osobą lub znasz kogoś, kto zechciałby opowiedzieć swoja historię, skontaktuj się z BOK/CLZ.

Udostępnianie

Białostocki Ośrodek Kultury/Centrum im. Ludwika Zamenhofa udostępnia nieodpłatnie kopie utworów/obiektów z Mediateki CLZ do projektów kulturalnych, społecznych, edukacyjnych (poza placówkami oświatowymi), jednak zgoda na udostępnienie każdorazowo rozpatrywana jest indywidualnie przez Dyrektora BOK/CLZ i wymaga: złożenia pisemnego podania wraz z uzasadnieniem, a w przypadku pozytywnej decyzji – podpisania umowy licencyjnej.

Kopie obiektów dostępnych w Pracowni Multimedialnej Mediateki CLZ wykonywane są nieodpłatnie przez pracowników CLZ, na wniosek użytkownika, na dostarczony przez niego nośnik danych.

BOK/CLZ wykonuje kwerendy w zbiorach Mediateki CLZ nieodpłatnie, na prośbę osób indywidualnych, instytucji oraz organizacji pozarządowych. Czas oczekiwania i warunki realizacji zlecenia określane są każdorazowo indywidualnie. Zamówienia na kwerendy można wysyłać listownie na adres BOK/CLZ lub mailowo na adres centrum@centrumzamenhofa.pl.

Kontakt

tel. 85 6767367 (wt–nd godz. 10.00 – 17.30; pn godz. 8.00 – 16.00),
Agnieszka Kajdanowska e-mail: kajdanowska@centrumzamenhofa.pl
Mariusz Bieciuk e-mail: bieciuk@centrumzamenhofa.pl

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy.

Loga Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa narodowego oraz Fundacji Kronenberga