Główna treść strony.

Gry historyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Interaktywne i aktywizujące dzieci i młodzież zajęcia doskonale wprowadzają w historię Białegostoku oraz przybliżają postać Ludwika Zamenhofa, twórcy esperanto. Zaczynamy od zwiedzenia wystawy stałej „Białystok młodego Zamenhofa”, a następnie proponujemy zajęcia utrwalające nabytą wiedzę (dwa tematy do wyboru):

Esperanto w akcji
Wprowadzenie w historię esperanto: w jakim celu powstało? kto był twórcą? co to jest język planowy? Część praktyczna to nauka wybranych wyrazów w języku esperanto za pomocą gry memory ćwiczącej pamięć. Temat polecany od 5. roku życia.

Mapa Białegostoku
Zadaniem uczestników jest dopasowanie nalepek do odpowiednich miejsc na mapie Białegostoku. Warsztat rozwija wyobraźnię, orientację przestrzenną, kreuje spostrzegawczość i przybliża znajomość topografii miasta. Temat polecany od 5. roku życia.

Historyczne puzzle
Zestawy puzzli opracowanych na podstawie unikatowych fotografii Białegostoku z XIX wieku. Układając puzzle, uczestnicy zapoznają się z historią miasta, zabytkami, a także uczą się pracy w grupie. Temat polecany od 8. roku życia.

Historia tkwi w szczegółach
Ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci: uczestnicy odnajdują na wystawie fragmenty fotografii, następnie z pamięci odtwarzają brakujące elementy, poznając historię miasta. Temat polecany od 8. roku życia.

Śladami Zamenhofa
Gra planszowa przybliżająca ważne fakty z życia Ludwika Zamenhofa oraz historii Białegostoku. Dobra zabawa i zdrowa rywalizacja utrwalająca wiedzę zdobytą podczas zwiedzania wystawy. Temat polecany od 9. roku życia.

INFORMACJE O ZAJĘCIACH
grupy zorganizowane
wiek uczestników: 5+
czas trwania: 60 minut
opłata: 12 zł od osoby
zajęcia mogą być prowadzone w języku angielskim (w cenie 15 zł)

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie Gry historyczne

  Gry historyczne