Główna treść strony.

Na tatarskim szlaku

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wystawa prezentuje historię i tradycję polskich Tatarów

Polscy Tatarzy to mniejszość etniczna zamieszkująca głównie Białystok i Podlasie, ale można ich też spotkać w Warszawie, na Pomorzu i w zachodniej Polsce. Są potomkami Tatarów ze Złotej Ordy, których osadnictwo na dawnych terenach Rzeczypospolitej Obojga Narodów zaczęło się już w XIV wieku. Nowo przybyli obywatele zachowali religię (islam) i tradycję, jednak z czasem zatracili rodzimy język tatarski i zaczęli posługiwać się językiem sąsiadów: polskim, białoruskim czy litewskim. Zmiany granic po zakończeniu II wojny światowej spowodowały masowe migracje, a Tatarzy, podobnie jak wielu innych Polaków, szukali domu w nowych granicach RP.

Ekspozycja powstała w oparciu o relacje podlaskich Tatarów zebrane w 2019 roku przez Fundację Ośrodka KARTA i Białostocki Ośrodek Kultury oraz udostępnione przez członków tej społeczności fotografie.

Wystawa została przygotowana w ramach festiwalu Wschód Kultury/Inny Wymiar 2020.

Kuratorzy wystawy: Anna Talarczyk, Mariusz Bieciuk
Relacje zbierali: Adriana Kapała, Joanna Łuba, Dominik Czapigo, Mariusz Bieciuk
Autorka tekstu: dr Karolina Radłowska
Konsultacja merytoryczna: dr Barbara Miśkiewicz
Projekt aranżacji: Magdalena Płońska

Wystawa przeznaczona jest wyłącznie do ekspozycji wewnętrznej. Składa się z siedmiu plansz drukowanych na kanwie, 63 fotografii drukowanych na sklejce, czterech filmów oraz albumu. Do prezentacji fotografii służy 11 półek o długości 2 m, do prezentacji filmów na tabletach – 4 półki o długości 30 cm (nie zapewniamy tabletów). Wszystkie elementy są montowane do ścian za pomocą 66 kołków o główce 5 mm.

Do ewentualnej promocji wystawy można także wykorzystać gotowe projekty plakatu, zaproszenia oraz banerów internetowych.

Wystawa wypożyczana jest nieodpłatnie.

Do obowiązków Wypożyczającego należy:
transport wystawy w obie strony;
pokrycie kosztów przygotowania wystawy do transportu;
pokrycie kosztów podróży i jednego noclegu przedstawiciela Białostockiego Ośrodka Kultury, który będzie obecny na otwarciu wystawy.

W celu wypożyczenia wystawy oraz uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt:

Anna Talarczyk
tel. 85 67 67 364
talarczyk@centrumzamenhofa.pl

Mariusz Bieciuk
tel. 85 67 67 368
bieciuk@centrumzamenhofa.pl

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Wystawa

  Wystawa "Na tatarskim szlaku"

 • Powiększ zdjęcie Wystawa

  Wystawa "Na tatarskim szlaku"

 • Powiększ zdjęcie Wystawa

  Wystawa "Na tatarskim szlaku"

 • Powiększ zdjęcie Wystawa

  Wystawa "Na tatarskim szlaku"

 • Powiększ zdjęcie Wystawa

  Wystawa "Na tatarskim szlaku"

 • Powiększ zdjęcie Wystawa

  Wystawa "Na tatarskim szlaku"

 • Powiększ zdjęcie Wystawa

  Wystawa "Na tatarskim szlaku"

 • Powiększ zdjęcie Wystawa

  Wystawa "Na tatarskim szlaku"