Główna treść strony.

Udostępniamy się - scenariusze i materiały do warsztatu na temat dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dostępność to nie jest specjalna usługa, świadczona przez instytucję kultury. To część regularnej działalności, inne podejście do praktykowanego na co dzień „rozwoju widowni”. Najczęściej pojęcie to jest elementem strategii instytucji dotyczącej osób z niepełnosprawnościami. Tymczasem powinno być podstawą polityki odnoszącej się do ogółu odbiorców, niezależnie od wieku, pozycji społecznej, korzeni kulturowych i kwalifikacji, a także poziomu sprawności. To stały proces adaptacji i tworzenia: tak infrastruktury, jak i programu instytucji. Nie wystarczy bowiem wyeliminować bariery architektoniczne. Trzeba zapobiegać tworzeniu nowych – zwłaszcza na poziomie mentalnym.

Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach związanych z dostępnością, omówionych w trakcie pierwszego seminarium dla animatorów kultury pt.: „udostępniamy się”. Odbyło się ono w Centrum im. Ludwika Zamenhofa w styczniu 2014 r. Wydawnictwo zawiera opis zrealizowanych działań, przygotowany w takiej formie, by każdy mógł skorzystać z nich w instytucj, czy organizacji pozarządowej, inicjując dyskusje ze współpracownikami, przygotowując zajęcia dla wolontariuszy, czy decydując się na konkretne działania związane z udostępnianiem obiektów i programów dla osób z różnego rodzaju dysfunkcjami.

Skrypt zawiera też informacje o organizacjach, z którymi warto w takiej sytuacji nawiązać kontakt, krótki przegląd stron internetowych, które pomogą w głębszym rozpoznaniu tematu i kilka tekstów, dzięki którym można usystematyzować i poszerzyć wiedzę w tym zakresie. Mamy nadzieję, że będą to nie tylko przydatne, ale też inspirujące materiały. 

Pliki do pobrania