Główna treść strony.

Gry historyczne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Interaktywne i aktywizujące uczniów zajęcia doskonale wprowadzają w historię Białegostoku oraz przybliżają postać Ludwika Zamenhofa, twórcy esperanto. Zaczynamy od zwiedzenia wystawy stałej „Białystok młodego Zamenhofa”, a następnie proponujemy zajęcia (dwa tematy do wyboru): 

Historyczne puzzle
Zestawy puzzli opracowanych na podstawie unikatowych fotografii Białegostoku z XIX wieku. Układając puzzle, dzieci zapoznają się z historią miasta, zabytkami, a także uczą się pracy w grupie.

Esperanto w akcji
Wprowadzenie w historię esperanto: w jakim celu powstało? kto był twórcą? co to jest język sztuczny? Część praktyczna to nauka wyrazów i zwrotów w języku esperanto za pomocą gry memory.

Śladami Zamenhofa
Gra planszowa przybliżająca ważne fakty z życia Ludwika Zamenhofa oraz historii Białegostoku. Dobra zabawa i rywalizacja utrwalają wiedzę zdobytą podczas zwiedzania wystawy.

Pocztówka do Ludwika
Gdybyś mógł wysłać pocztówkę do Ludwika Zamenhofa, to jaki obrazek współczesnego Białegostoku byś na niej umieścił? Prace dzieci są omawiane i prezentowane na wystawie.

Historia tkwi w szczegółach
Ćwiczenie spostrzegawczości i pamięci: dzieci odnajdują na wystawie fragmenty map, zdjęć, rysunków, następnie z pamięci odtwarzają brakujące elementy, ucząc się historii miasta.

INFORMACJE O ZAJĘCIACH
grupy zorganizowane
czas trwania: 60 minut
opłata: 10 zł od osoby
zajęcia mogą być prowadzone w języku angielskim

Galeria

 • Powiększ zdjęcie warsztaty Gry historyczne

  warsztaty Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie warsztaty Gry historyczne

  warsztaty Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie warsztaty Gry historyczne

  warsztaty Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie warsztaty Gry historyczne

  warsztaty Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie warsztaty Gry historyczne

  warsztaty Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie warsztaty Gry historyczne

  warsztaty Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie warsztaty Gry historyczne

  warsztaty Gry historyczne

 • Powiększ zdjęcie warsztaty Gry historyczne

  warsztaty Gry historyczne