Główna treść strony.

Kto napisze naszą historię – nauczanie o dziedzictwie polsko-żydowskim

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

/seminarium dla nauczycieli szkół podstawowych (klasy 6-8) i ponadpodstawowych
25 marca 2020, godz. 11:00
bezpłatne, obowiązują zapisy (do 15 marca 2020), formularz zgłoszeniowy

Warsztaty odwołane z przyczyn niezależnych od Białostockiego Ośrodka Kultury

Punktem wyjścia do rozważań o polsko-żydowskiej historii będą wątki z filmu „Kto napisze naszą historię”, który swoją premierę miał w styczniu tego roku. Film opowiada niezwykłą historię archiwum Ringelbluma – podziemnego archiwum getta warszawskiego. Archiwum, jedno z najważniejszych źródeł o zagładzie polskich Żydów, zostało odnalezione po wojnie i wpisane na listę UNESCO „Pamięć Świata”.

Idee tworzącej archiwum konspiracyjnej grupy Oneg Szabat przełożymy na konkretne narzędzia edukacyjne. Oddolnie pisana historia, nadająca podmiotowość zwykłym ludziom i ukazująca różnorodność ich losów będzie perspektywą, z której chcielibyśmy przyjrzeć się przedwojennej społeczności żydowskiej.

  • Jak mówić o historii i kulturze polskich Żydów z dala od utartych opowieści, a stawiając na jednostkowe, lokalne doświadczenia?
  • Jak odkrywać lokalną żydowską historię?
  • Jak szukać informacji w internetowych archiwach?
  • Jak budować zaangażowanie uczniów?

Seminarium będzie miało formę zajęć warsztatowych. Zaprezentujemy i wspólnie omówimy ćwiczenia możliwe do przeprowadzenia w klasie. Częścią seminarium będzie także spotkanie z Mariuszem Sokołowskim, nauczycielem z Białegostoku, który od lat działa z uczniami na rzecz pamięci o Żydach z Białegostoku i Wasilkowa. Mamy nadzieję, że będzie ono przestrzenią ciekawej dyskusji, szczerej rozmowy i wymiany doświadczeń.

Seminarium ma charakter edukacyjny, podnoszący kwalifikacje zawodowe. Każdy uczestnik otrzyma płytę z filmem „Kto napisze naszą historię” i zestaw materiałów metodycznych, jak również certyfikat uczestnictwa.

Prowadzący:

Izabela Meyza - antropolożka kultury, mediatorka i trenerka empatycznej komunikacji. Od wielu lat związana z Forum Dialogu. Pracuje w oparciu o metodę porozumienia bez przemocy (NVC). Wspiera nauczycieli, edukatorów i menedżerów w rozwoju kompetencji komunikacyjnych. Autorka materiałów edukacyjnych dot. przeciwdziałania przemocy i wspierania młodych ludzi w cyfrowym świecie. Współautorka materiałów edukacyjnych Szkoły Dialogu (Forum Dialogu).

Agnieszka Mierzwa - absolwentka hebraistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz kulturoznawstwa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Koordynowała działania Centrum „Synagoga” w Zamościu. Współpracowała z Ośrodkiem „Brama Grodzka - Teatr NN” i stowarzyszeniem „Studnia Pamięci”. Pracowała w Państwowym Muzeum na Majdanku jako przewodniczka, a następnie jako edukatorka, autorka scenariuszy warsztatów, prowadząca programy edukacyjne dla grup polskich i zagranicznych. W Forum odpowiada za program Szkoła Dialogu.

Mariusz Sokołowski – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 20 im. gen. Władysława Sikorskiego w Białymstoku, prezes Fundacji Otwartej Edukacji. Uczestnik i koordynator projektów poświęconych edukacji na rzecz tolerancji i lokalnej historii („Szlak Dziedzictwa Żydowskiego”, „Podlaska multikoalicja”, „Uwiecznić Atlantydę”, itd.). Absolwent studiów podyplomowych „Nazizm – Holokaust – Totalitaryzm” oraz uczestnik międzynarodowych kursów z pedagogiki Holokaustu (m.in. w Yad Vashem, Domu Konferencji w Wannsee, Memorial de la Shoah w Paryżu). Wyróżniony w konkursie im. Ireny Sendlerowej „Za naprawianie świata” oraz nagrodzony „Świadectwem Otwartego Umysłu za zaangażowanie w patriotyzm lokalny i zachęcania młodzieży do pamiętania o historii ” w konkursie „Gazety Wyborczej” Przystanek Młodzi.

Działania edukacyjne towarzyszące filmowi Kto napisze naszą historię są możliwe dzięki wsparciu Al and Gayle Berg Family Foundation.

Organizator: Forum Dialogu
UWAGA! Białostocki Ośrodek Kultury (BOK) nie jest organizatorem imprez zewnętrznych. W związku z tym BOK nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne zmiany programów, terminów lub odwołanie poszczególnych imprez.